Obchodné podmienky

 

Objednávka

 


Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho, ktorá je vykonaná online, telefonicky či faxom. Tá vzniká na základe záväzného potvrdenia danej objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky sa považuje telefonické, prípadne emailové. Potvrdením objednávky zo strany kupujúceho vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Objednávka odoslaná kupujúcim musí obsahovať následujúce informácie:

Meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu (prípadne fakturačnú adresu ak je odlišná), telefonický kontakt a emailovú adresu
Určenie predmetu kúpy a jeho množstvo
Neúplnosť vyššie uvedených informácii v objednávke môže byť dôvodom neprijatia objednávky alebo jej zrušenia zo strany predávajúceho.
 


Storno objednávky

 


Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jeho záväzným potvrdením kedykoľvek. V prípade ak je objednávka záväzne potvrdená, kupujúci je povinný uhradiť škodu predávajúcemu. Výška škody závisí od času a spôsobu, ktorý bol vynaložený zo strany predávajúceho so zaistením tovaru. Storno poplatok môže byť až do výšky 50 % z celkovej ceny tovaru.
Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade uvedenom vyššie (pri neposkytnutí povinných údajoch o kupujúcom), ak sa s kupujúcim nemohol spojiť a záväzne potvrdiť objednávku. Rovnako predávajúci môže stornovať objednávku ak sa už daný tovar nevyrába, nedodáva alebo sa zmenila jeho cena. Ak kupujúci už uhradil peňažné prostriedky za kúpu tovaru na bankový účet predávajúceho, predávajúci mu ich prevedie na účet či zašle poštou do 15-tich kalendárnych dní.

 

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste dostali, nesmiete použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v obchode, nie preto, aby ste ho mohli 14 dní bezplatne používať.
 


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), pričom je potrebné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy (zrealizovaného nákupu) doručený na našu adresu spolu s tovarom. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením, proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).V prípade, že je obal akýmkoľvek spôsobom porušený ( potrhaný, popísaný, prelepený a pod.), má TomSta s.r.o. právo vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 50% z hodnoty tovaru, prípadne tovar vôbec neprijať späť, pokiaľ poškodenie znemožňuje firme TomSta s.r.o. predať tovar vo svojej zákazníckej sieti. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. Peniaze za prepravné sa nevracajú.

 

Vitajte na stránke Al bella decor. Na našej oficiálnej stránke sa intenzívne pracuje, preto sme sa rozhodli  predstaviť sa Vám, zatiaľ, takto. Sme nová a svieža svadobná agentúra, ktorá sa rozhodla spojiť emóciu a kreativitu a vytvoriť príbeh výzdoby, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda. Do každej našej výzdoby dávame lásku, precíznosť a snažíme sa, aby každá akcia bola výnimočná a originálna. Máme radi príbehy, emócie a ľudí, ktorí to všetko vytvárajú.  Okrem realizácie svadobných výzdob, realizujeme aj výzdoby osláv, firemných akcií, ale i stužkových slávností, či plesov. Vieme zabezpečiť i tlačoviny a poradiť Vám, čo je aktuálne trendy. Ak plánujete svadbu, či oslavu, kontaktujte nás. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu :)